Proiect POS C.C.E.

alt      alt      alt

Programul Operational Sectorial  "Cresterea Competivitatii Economice"

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Titlu Proiectului

Dezvoltarea SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL prin intensificarea utilizării TIC

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro"

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obliatoriu pozitia ofciala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei."

Proiectul s-a implementat în localitatea Slobozia pe o durată de 6 luni, la următoarele adrese:

 • Șoseaua Brailei, nr. 1, Mun. Slobozia, Județul Ialomiţa;
 • Șoseaua Calarasi KM 4, Mun. Slobozia, Județul  Ialomiţa.

alt

Scopul proiectului:

Dezvoltarea societăţii SC  OYL COMPANY HOLDING AG SRL prin utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum și obiectivele specifice, au fost atinse:

 • Realizarea unei informări instantanee datorită conectării permanente la internet broadband;
 • Crearea unor relații eficiente cu clienții și furnizorii datorită comunicării pe internet;
 • Transmiterea respectiv obținerea unor documente cu rapiditate;
 • Eficiență în afaceri datorită posibilității de a face angajări on-line, de a identifica noi parteneri, de a realiza legături permanente cu banca sau instituții ale statului cu care se colaborează;
 • Prezentarea dinamică a firmei precum și a realizărilor acesteia, prin publicitatea și promovarea website-ului deja existent;
 • Eficientizarea lucrului în echipă prin îmbunătățirea comunicării în echipă datorită accesului angajaților la rețeaua locală de internet;
 • Reduceri importante de timp, de resurse financiare și umane prin utilizarea semnăturii electronice;
 • Conectivitate în toată organizația prin rețeaua LAN

Indicatorii de realizare au fost îndepliniți:

 • număr de calculatoare conectate la internet broadband la sfârșitul perioadei de implementare: 13;
 • număr de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea) la sfârșitul perioadei de implementare: 2

Valoarea totală a proiectului este de 136.902,84 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 98.059,97 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Dragomir Cleopatra

Funcţie: Director economic
Tel. 0745266505, Fax: 0243230230, e-mail: dragomir_cleopatra@yahoo.com